خیریه های تحت حمایت

گلد تگ با افتخار اعلام می کند که اولین سایت خرید گروهیست که در زیمنه خیریه نیز فعالیت انحام میده !

گلد با همکاری طرفین قراردادش موفق شده با یک راهکار ساده بدون اینکه شما عزیزان پرداخت اضافه ای انجام بدید همه رو در انجام یک کار خیر سهیم کنه.

این درسته که گلد تگ بابت کمک به خیریه از شما هیچ هزینه ای رو نمیگیره، ولی این شمایید که با خریدتون ، با انتخاب خیریه ها و یا حتی معرفی خیریه های جدید حامی این سیستم هستید و در این کار نیک نقش اساسی دارید.

در اطلاعات مربوط به هر گلد تگ اطلاعات مختلفی وجود داره مثل ارزش واقعی، درصد تخفیف ، سود شما و خیریه که تابیست درصد مبلغ هر گلدتگ به این قسمت اختصاص داده میشه و به نفع خیریه جمع آوری میشه که این مبلغ ممکنه خیلی کم و نا چیز به نظر بیاد ولی وقتی این مبالغ روی هم جمع بشه اونوقت حتماً رقم قابل توجه ای میشه و شما می تونید جمع کل مبلغی که تا به حال برای خیریه جمع آوری شده در کادر مخصوص به اون در قسمت بالا (سمت چپ) سایت مشاهده کنید.

هرگاه مبلغ جمع آوری شده به ضریبی از 500 هزار تومان برسه طی یک فقره چک بانکی به حساب خیریه واریز میشه و تصویر چک برای رویت در همین صفحه قرار داده میشه.

گلدتگ سعی کرده در انتخاب خیریه های تحت حمایتش هم موسسه های شناخته شده رو قرار بده و هم موسسه های کوچک تر (کاملاً غیر انتفاعی و غیر دولتی ) که شاید حتی اسمشونم نشنیده باشید. شما هم می تونید موسساتی که میشناسید رو به ما معرفی کنید. برای این کار می تونید از فرم تماس با ما استفاده نمایید.

اولین چک صادر شده در وجه خیریه

اولین چک صادر شده در وجه خیریه

دومین چک صادر شده در وجه خیریه

دومین چک صادر شده در وجه خیریه

سومین چک صادر شده در وجه خیریه

سومین چک صادر شده در وجه خیریه

چهارمین چک صادر شده در وجه خیریه

چهارمین چک صادر شده در وجه خیریه

پنجمین چک صادر شده در وجه خیریه

پنجمین چک صادر شده در وجه خیریه

ششمین چک صادر شده در وجه خیریه

ششمین چک صادر شده در وجه خیریه

هفتمین چک صادر شده در وجه خیریه

هفتمین چک صادر شده در وجه خیریه

هشتمین چک صادر شده در وجه خیریه

هشتمین چک صادر شده در وجه خیریه

نهمین چک صادر شده در وجه خیریه

نهمین چک صادر شده در وجه خیریه

دهمین چک صادر شده در وجه خیریه

دهمین چک صادر شده در وجه خیریه

یازدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

یازدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

دوازدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

دوازدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

سیزدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

سیزدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

چهاردهمین چک صادر شده در وجه خیریه

چهاردهمین چک صادر شده در وجه خیریه

پانزدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

پانزدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

شانزدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

شانزدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

هفدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

هفدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

هجدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

هجدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

نوزدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

نوزدهمین چک صادر شده در وجه خیریه

بیستمین چک صادر شده در وجه خیریه

بیستمین چک صادر شده در وجه خیریه

بیست و یکمین چک صادر شده در وجه خیریه

بیست و یکمین چک صادر شده در وجه خیریه

بیست و دومین چک صادر شده در وجه خیریه

بیست و دومین چک صادر شده در وجه خیریه

بیست و سومین چک صادر شده در وجه خیریه

بیست و سومین چک صادر شده در وجه خیریه

بیست و چهارمین چک صادر شده در وجه خیریه

بیست و چهارمین چک صادر شده در وجه خیریه

بیست و پنچمین چک صادر شده در وجه خیریه

بیست و پنچمین چک صادر شده در وجه خیریه

عضویت در خبرنامه گلدتگ
برای با خبر شدن از جدیدترین و جذاب‌ترین پیشنهادهای گلدتگ ایمیل خود را وارد کنید