با توجه به تعطیلات عید نوروز تمامی سفارشات شهرستان که بعد از تاریخ 1395/12/25 ثبت شوند بعد از تعطیلات عید نوروز ارسال خواهد شد.

گلدتگ های کالا در ماهشهر